Metodika  č.  HR01/2012
Správy státních hmotných rezerv
pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace
Oblasti úpravy:
Obce jako subjekty práv a povinností.;Orgány samosprávy měst, obcí a krajů. Základní územní samosprávné celky.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Rozvoj informačních systémů.;Operativní evidence.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;
Schváleno (Vydáno): 01.01.2012 Účinnost od: 01.01.2012
Uveřejněno v č. 0/2012 Správy státních hmotných rezerv