Metodické pokyny  č.  HR04/2011
Správy státních hmotných rezerv
pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy
Oblasti úpravy:
Pitná voda.;Výroba a distribuce potravin. Zemědělsko-potravinářský komplex.;Prodej v obchodě.;Krizová situace. Mimořádná opatření. Záchranný systém. Havarijní plán.;Opatření hospodářské mobilizace.;Správa a organizace průmyslu a energetiky.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Obce jako subjekty práv a povinností.;
Schváleno (Vydáno): 21.06.2011 Účinnost od: 21.06.2011 Zrušeno: 17.10.2014
Uveřejněno v č. 0/2011 Správy státních hmotných rezerv

zrušeno HR01/2014