Zákon  č.  141/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených.;Dopravní prostředky. Motorová vozidla. Jízdní kola.;Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Příspěvek na dopravu.;
Schváleno (Vydáno): 11.04.2012 Účinnost od: 22.05.2012
Uveřejněno v č. 52/2012 Sbírky zákonů na straně 2250