Zákon  č.  254/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
PENĚŽNÍ ORGANIZACE, ÚSTAVY A POJIŠŤOVNY.;Povinnost zachovávat mlčenlivost.;Státní bezpečnost. Bezpečnostní informační služba.;Zpravodajská služba. Vojenské zpravodajství.;Bankovky. Státovky.;Mince.;Česká národní banka.;Ostatní banky.;Spořitelní a úvěrní družstva. Záložny.;Kapitálový trh.;
Schváleno (Vydáno): 14.06.2012 Účinnost od: 03.08.2012
Uveřejněno v č. 86/2012 Sbírky zákonů na straně 3292

Pozn.: Ustanovení části třetí, čl. V nabývá účinnosti 1.11.2012.