Úplné znění  č.  329/2012 Sb.
Předsedy vlády
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem č. 444/2005 Sb., zákonem č. 112/2006 Sb., zákonem č. 181/2007 Sb., zákonem č. 296/2007 Sb., zákonem č. 32/2008 Sb., zákonem č. 190/2009 Sb., zákonem č. 227/2009 Sb., zákonem č. 424/2010 Sb. a zákonem č. 167/2012 Sb.
Oblasti úpravy:
ARCHIVNICTVÍ.;Právo na ochranu osobních údajů.;Elektronická pošta. Elektronické prostředky. Datové schránky.;Operativní evidence.;Skartace písemností.;
Schváleno (Vydáno): 08.10.2012 Účinnost od: 08.10.2012 Zrušeno: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 120/2012 Sbírky zákonů na straně 4122

zrušeno 303/2013 Sb.