Vyhláška  č.  356/2012 Sb.
Ministerstva práce a sociálních věcí
, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
Oblasti úpravy:
Pracovní podmínky osob se změněnou pracovní schopností.Zdravotně postižení;Lékárny. Léčiva, zdravotnické potřeby, prostředky zdravotnické techniky.;Ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených.;
Schváleno (Vydáno): 19.10.2012 Účinnost od: 01.12.2012
Uveřejněno v č. 133/2012 Sbírky zákonů na straně 4732