Zákon  č.  360/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ.;Správa hospodářské soutěže.;Pokuty. Blokové pokuty.;Obchodní tajemství.;Trestný čin.;Účinná lítost.;
Schváleno (Vydáno): 19.09.2012 Účinnost od: 01.12.2012
Uveřejněno v č. 134/2012 Sbírky zákonů na straně 4787