Nařízení  č.  386/2012 Sb.
Vlády České republiky
, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
FINANCE.;SPRÁVA VE VĚCECH OBRANY REPUBLIKY.;Zadávání veřejných zakázek.;Správa hospodářské soutěže.;
Schváleno (Vydáno): 31.10.2012 Účinnost od: 01.12.2012 Zrušeno: 01.10.2016
Uveřejněno v č. 142/2012 Sbírky zákonů na straně 4958

zrušeno 134/2016 Sb.