Zákon  č.  399/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Penzijní připojištění se státním příspěvkem.;Důchodové připojištění.;Peněžní služby. Spoření, běžné účty, vklady, půjčky, úroky.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 07.09.2012 Účinnost od: 12.12.2012
Uveřejněno v č. 146/2012 Sbírky zákonů na straně 5064

Pozn.: Podle ustanovení § 3 odst. 3 zák. 309/1999 Sb. nabývá část první, druhá a dvacátá šestá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, t.j. 12.12.2012. Ostatní ustanovení nabývají účinnosti 1.1.2013.