Zákon  č.  401/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;OKRESNÍ ÚŘADY. OBVODNÍ A OBECNÍ ÚŘADY.;ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;PĚSTOUNSKÁ PÉČE.;OSVOJENÍ. ADOPCE.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Obce jako subjekty práv a povinností.;Sociálně právní ochrana dětí.;Pokuty. Blokové pokuty.;Dětské domovy. Výchovné ústavy. Ústavní výchova. Ústavní péče.;
Schváleno (Vydáno): 05.09.2012 Účinnost od: 27.11.2012
Uveřejněno v č. 147/2012 Sbírky zákonů na straně 5090

Pozn.: Ustanovení čl. X nabývá účinnosti 27.11.2012. Ostatní ustanovení zákona nabývají účinnosti 1.1.2013.