Zákon  č.  403/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Důchodové připojištění.;Penzijní připojištění se státním příspěvkem.;Zabezpečení ve stáří. Starobní důchod.;
Schváleno (Vydáno): 25.10.2012 Účinnost od: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 148/2012 Sbírky zákonů na straně 5146