Zákon  č.  405/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
Oblasti úpravy:
Zánik vlastnictví. Vyvlastnění.;
Schváleno (Vydáno): 25.10.2012 Účinnost od: 01.02.2013
Uveřejněno v č. 148/2012 Sbírky zákonů na straně 5158