Vyhláška  č.  430/2012 Sb.
Ministerstva financí
, kterou se mění vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.;
Schváleno (Vydáno): 29.11.2012 Účinnost od: 01.01.2013 Zrušeno: 01.04.2019
Uveřejněno v č. 157/2012 Sbírky zákonů na straně 5498

zrušeno 81/2019 Sb.