Zákon  č.  500/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ PŘÍJMY. DANĚ, DÁVKY, POPLATKY.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 19.12.2012 Účinnost od: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 187/2012 Sbírky zákonů na straně 6586

Pozn.: Část osmá nabývá účinnosti dnem 1.1.2014, část třináctá nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.