Zákon  č.  463/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi.;Nemoci z povolání.;Pracovní úrazy.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.;
Schváleno (Vydáno): 04.12.2012 Účinnost od: 21.12.2012 Zrušeno: 01.10.2015
Uveřejněno v č. 173/2012 Sbírky zákonů na straně 6115

zrušeno 205/2015 Sb.