Nařízení  č.  484/2012 Sb.
Vlády České republiky
o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Oblasti úpravy:
SPRÁVA BEZPEČNOSTI A POŽÁRNÍ OCHRANY.;Nemoci z povolání.;Pracovní úrazy.;Náhrada mzdy - ušlého výdělku.;Pracovní poměr. Služební poměr. Jeho vznik a obsah.;
Schváleno (Vydáno): 20.12.2012 Účinnost od: 31.12.2012
Uveřejněno v č. 183/2012 Sbírky zákonů na straně 6511