Zákon  č.  496/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
Oblasti úpravy:
OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV.;OCHRANA VÝROBCŮ AUDIOVIZUÁLNÍCH DĚL (VČ. ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ).;ARCHIVNICTVÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Poplatky ostatní.;Poplatky správní.;Fondy.;Prvotní evidence.;Televize.;Film.;
Schváleno (Vydáno): 26.10.2012 Účinnost od: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 186/2012 Sbírky zákonů na straně 6550

Pozn.: Ustanovení § 27 nabývá účinnosti 1.1.2016.