Zákon  č.  501/2012 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ.;LESNÍ PRÁVO.;RYBÁŘSTVÍ. RYBY.;MYSLIVOST.;Státní rozpočet. Rozpočty územních celků, krajů a obcí.;Státní úvěrová politika. Dotace. Subvence. Státní záruka.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;
Schváleno (Vydáno): 18.12.2012 Účinnost od: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 188/2012 Sbírky zákonů na straně 6602

Pozn.: Ustanovení části druhé, části třetí čl. IV, části čtvrté a části páté nabývají účinnosti 1.1.2014.