Pokyn  č.  GFŘ-D-14
Generálního finančního ředitelství
Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2012 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění
Oblasti úpravy:
Devizové hospodářství.;Daně z příjmů obecně.;
Schváleno (Vydáno): 02.01.2013 Účinnost od: 02.01.2013
Uveřejněno v č. 1/2013 Finančního zpravodaje na straně 12