Metodický pokyn  č.  ZP04/2013
Ministerstva životního prostředí
odboru ochrany ovzduší k zařazování chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů
Oblasti úpravy:
Exhalace. Emise. Imise.;Živočišná výroba.;
Schváleno (Vydáno): 01.02.2013 Účinnost od: 01.02.2013
Uveřejněno v č. 1/2013 Věstníku Ministerstva životního prostředí na straně 38