Vyhláška  č.  74/2013 Sb.
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ SPRÁVA. VEŘEJNÁ SPRÁVA.;Bakteriologické (biologické) a toxinové zbraně.;Operativní evidence.;
Schváleno (Vydáno): 08.03.2013 Účinnost od: 01.05.2013
Uveřejněno v č. 34/2013 Sbírky zákonů na straně 721