Zákon  č.  100/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Pokuty. Blokové pokuty.;Stavební hmoty. Výrobky pro stavby. Stavební konstrukce.;Zkušebnictví. Řízení jakosti. Certifikace výrobků. Akreditace.;Technická normalizace a typizace. ČSN a ON.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;
Schváleno (Vydáno): 21.03.2013 Účinnost od: 10.05.2013
Uveřejněno v č. 46/2013 Sbírky zákonů na straně 1029

Pozn.: Ustanovení čl. I bodů 7, 8, 14 až 16 a 18 až 35 a čl. III naývají účinnosti 1.7.2013. Ustanovení čl. I bodu 13 nabývá účinnosti 1.1.2014.