Zákon  č.  102/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SILNIČNÍ DOPRAVA.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Taxislužba.;Přeprava osob a zavazadel v železniční dopravě.;Provozování živnosti. Živnostenské podnikání.;
Schváleno (Vydáno): 21.03.2013 Účinnost od: 01.05.2013
Uveřejněno v č. 46/2013 Sbírky zákonů na straně 1036