Opatření  č.  10/12
Ministerstva životního prostředí
o vydání úplného znění zřizovací listiny organizační složky státu Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Oblasti úpravy:
Organizační složky státu a územních samosprávných celků.;Ochrana přírody a krajiny.;
Schváleno (Vydáno): 28.12.2012 Účinnost od: 01.01.2013
Uveřejněno v č. 0/2012 Ministerstva životního prostředí