Pokyn  č.  MF-3
Ministerstva financí
k provádění fyzické likvidace přísně zúčtovatelných tiskopisů - pokutových bloků, jejichž platnost byla ukončena ke dni 31. 12. 2012
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Pokuty. Blokové pokuty.;
Schváleno (Vydáno): 15.05.2013 Účinnost od: 15.05.2013
Uveřejněno v č. 5/2013 Finančního zpravodaje na straně 107