Nařízení  č.  147/2013 Sb.
Vlády České republiky
o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013
Oblasti úpravy:
Policie. Četnictvo. Sbor národní bezpečnosti (SNB).;Sbor nápravné výchovy. Vězeňská služba. Justiční stráž.;
Schváleno (Vydáno): 12.06.2013 Účinnost od: 13.06.2013 Zrušeno: 01.08.2013
Uveřejněno v č. 67/2013 Sbírky zákonů na straně 1484