Zákon  č.  164/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;Státní celní správa.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Daně obecně.;
Schváleno (Vydáno): 02.05.2013 Účinnost od: 21.06.2013
Uveřejněno v č. 70/2013 Sbírky zákonů na straně 1545