Zákon  č.  168/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
PRÁVNÍ OTÁZKY TVORBY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.;VYUŽÍVÁNÍ A BEZPEČNÉ ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ.;DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ.;ODPOVĚDNOST ZA DŮLNÍ ŠKODY.;
Schváleno (Vydáno): 16.05.2013 Účinnost od: 21.06.2013
Uveřejněno v č. 71/2013 Sbírky zákonů na straně 1571

Pozn.: Ustanovení čl. I bodu 19 nabývá účinnosti 1.1.2014.