Zákon  č.  170/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Zbrojní průkaz. Zbrojní oprávnění.;Rozvoj informačních systémů.;Operativní evidence.;Zbraně a střelivo (obecně).;Pokuty. Blokové pokuty.;Nabývání osobního vlastnictví.;Nabývání dědictví, dědické tituly, odúmrť.;
Schváleno (Vydáno): 16.05.2013 Účinnost od: 01.07.2014
Uveřejněno v č. 71/2013 Sbírky zákonů na straně 1584