Zákon  č.  185/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;Poplatky správní.;Státní dozor. Státní dohled. Administrativní dozor.;
Schváleno (Vydáno): 11.06.2013 Účinnost od: 01.08.2013
Uveřejněno v č. 77/2013 Sbírky zákonů na straně 1762