Zákon  č.  241/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
Oblasti úpravy:
Kapitálový trh.;Fondy.;
Schváleno (Vydáno): 03.07.2013 Účinnost od: 19.08.2013
Uveřejněno v č. 94/2013 Sbírky zákonů na straně 2479