Zákon  č.  273/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Oblasti úpravy:
ZPŮSOBILOST PRO POVOLÁNÍ, ZAMĚSTNÁNÍ, POSTAVENÍ, FUNKCE;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Majetkové sankce. Penále.;Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Jedy, drogy, narkotika, psychotropní a omamné látky. Doping. Anabolika.;Služební dohled a instanční dozor. Inspekce.;
Schváleno (Vydáno): 22.08.2013 Účinnost od: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 105/2013 Sbírky zákonů na straně 2925