Zákon  č.  275/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
PÉČE O VODNÍ ZDROJE A VODNÍ TOKY.;NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, KE KTERÉMU JE TŘEBA POVOLENÍ.;Kanalizace.;Vodovody. Rozvody vody.;
Schváleno (Vydáno): 21.08.2013 Účinnost od: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 106/2013 Sbírky zákonů na straně 2946