Nařízení  č.  282/2013 Sb.
Vlády České republiky
o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
Oblasti úpravy:
Vývoz, dovoz a průvoz zboží a služeb.;Státní kontrola.;
Schváleno (Vydáno): 04.09.2013 Účinnost od: 30.09.2013
Uveřejněno v č. 107/2013 Sbírky zákonů na straně 3010