Zákon  č.  303/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Oblasti úpravy:
ZDRAVOTNÍ SPRÁVA. ZDRAVOTNICTVÍ.;Požární ochrana. Hasiči. Hasičský záchranný sbor.;Rekodifikace.;Právo soukromé.;
Schváleno (Vydáno): 12.09.2013 Účinnost od: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 116/2013 Sbírky zákonů na straně 3378