Zákon  č.  306/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
o zrušení karty sociálních systémů
Oblasti úpravy:
SOCIÁLNÍ PÉČE. SOCIÁLNÍ POMOC.;FORMY PLNĚNÍ. DÁVKY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ.;Zabezpečení ve stavu nouze. Životní minimum.;
Schváleno (Vydáno): 12.09.2013 Účinnost od: 01.11.2013
Uveřejněno v č. 117/2013 Sbírky zákonů na straně 3532