Zákon  č.  308/2013 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
Oblasti úpravy:
OZNAČOVÁNÍ PŮVODU ZBOŽÍ.;Daň z lihu a destilátů.;Lihovarnictví. Výroba lihu.;Orgány státní celní správy a jejich pravomoc.;
Schváleno (Vydáno): 12.09.2013 Účinnost od: 01.12.2013
Uveřejněno v č. 117/2013 Sbírky zákonů na straně 3558

Pozn.: Části osmá až desátá nabývají účinnosti 1.1.2014.