Zákonné opatření  č.  340/2013 Sb.
Senátu
o dani z nabytí nemovitých věcí
Oblasti úpravy:
Úroky a poplatky z prodlení v občanském právu.;Osvobození od poplatků a daní. Prominutí daně a příslušenství daně.;Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;Daň z nemovitých věcí.;
Schváleno (Vydáno): 09.10.2013 Účinnost od: 01.01.2014 Zrušeno: 26.09.2020
Uveřejněno v č. 132/2013 Sbírky zákonů na straně 5982

zrušeno 386/2020 Sb.