Zákonné opatření  č.  344/2013 Sb.
Senátu
o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
Oblasti úpravy:
STÁTNÍ FINANČNÍ SPRÁVA.;ROZPOČTOVÉ PRÁVO.;SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;KATEGORIZACE, TVORBA A PĚSTĚNÍ LESŮ.;Daň z nemovitých věcí.;Daň z příjmů právnických osob.;Daň z příjmů fyzických osob.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;Cizinecký režim.;Správa nemocenského pojištění zaměstnanců.;Daně z příjmů obecně.;Daň z lihu a destilátů.;Zdravotní pojištění. Zdravotní pojišťovny.; ...
Schváleno (Vydáno): 10.10.2013 Účinnost od: 01.12.2013
Uveřejněno v č. 134/2013 Sbírky zákonů na straně 6038

Pozn.: Ustanovení část čtyřicáté první nabývá účinnosti dne 1.12.2013. Ostatní ustanovení zákonného opatření nabývají účinnosti 1.1.2014.