Vyhláška  č.  360/2013 Sb.
Ministerstva spravedlnosti
, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
Oblasti úpravy:
Odpovědnost za škodu v obchodním právu.;Majetkový konkurs (úpadek).Vyrovnání.Insolvenční řízení.Insolvence.Bankrot.;Pojistná smlouva a pojistné podmínky v občan. právu.;Pojištění odpovědnosti za škody.;
Schváleno (Vydáno): 04.11.2013 Účinnost od: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 142/2013 Sbírky zákonů na straně 6558