Vyhláška  č.  362/2013 Sb.
Ministerstva zemědělství
, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.
Oblasti úpravy:
MYSLIVOST.;
Schváleno (Vydáno): 07.11.2013 Účinnost od: 01.01.2014
Uveřejněno v č. 142/2013 Sbírky zákonů na straně 6560