Opatření  č.  6/10
Ministerstva životního prostředí
o vydání úplného znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Správa jeskyní České republiky
Oblasti úpravy:
ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;PÉČE O PŘÍRODU A KRAJINU.;Ochrana ostatních objektů přírody.;
Schváleno (Vydáno): 01.04.2006 Účinnost od: 01.04.2006
Uveřejněno v č. 0/2006 Ministerstva životního prostředí