Vyhláška  č.  419/2013 Sb.
Ministerstva financí
k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
Oblasti úpravy:
Ceny. Obchodní přirážky a srážky. Tvorba cen. Tarify. Oceňování.;Nemovitosti. Domovní majetek. Pozemky.;Daň z převodu nemovitostí. Daň z nabytí nemovitých věcí.;Daň z nemovitých věcí.;
Schváleno (Vydáno): 09.12.2013 Účinnost od: 01.01.2014 Zrušeno: 26.09.2020
Uveřejněno v č. 163/2013 Sbírky zákonů na straně 7046

zrušeno 386/2020 Sb.