Vyhláška  č.  19/2014 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou
Oblasti úpravy:
SPRÁVA ŠKOLSTVÍ. VÝCHOVA. VZDĚLÁVÁNÍ.;SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ. STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA.;Mimoškolní výchova. Kurzy. Lidové školy umění. Jazykové školy.;
Schváleno (Vydáno): 23.01.2014 Účinnost od: 01.02.2014
Uveřejněno v č. 8/2014 Sbírky zákonů na straně 121