Zákon  č.  56/2014 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;ARCHIVNICTVÍ.;Ministerstva a ústřední orgány státní správy ČR.;Zásady kontroly.;Státní kontrola.;Písemnosti. Kroniky.;Skartace písemností.;
Schváleno (Vydáno): 20.03.2014 Účinnost od: 07.04.2014
Uveřejněno v č. 23/2014 Sbírky zákonů na straně 690