Zákon  č.  64/2014 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
Oblasti úpravy:
SPRÁVNÍ PŘESTUPKY. SPRÁVNÍ DELIKTY.;Pokuty. Blokové pokuty.;Státní kontrola.;Zásady kontroly.;
Schváleno (Vydáno): 20.03.2014 Účinnost od: 01.05.2014
Uveřejněno v č. 24/2014 Sbírky zákonů na straně 730