Vyhláška  č.  74/2014 Sb.
Ministerstva financí
o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Oblasti úpravy:
FINANČNÍ KONTROLA.;Mezinárodní smlouvy o daních. Zamezení dvojího zdanění.;Státní celní správa.;Orgány státní finanční (úřady) správy. Daňové orgány. Správa daní.;Daně obecně.;
Schváleno (Vydáno): 10.04.2014 Účinnost od: 01.05.2014
Uveřejněno v č. 28/2014 Sbírky zákonů na straně 818