Vyhláška  č.  76/2014 Sb.
Ministerstva vnitra
, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
Oblasti úpravy:
Občanský průkaz.;
Schváleno (Vydáno): 09.04.2014 Účinnost od: 19.05.2014
Uveřejněno v č. 29/2014 Sbírky zákonů na straně 826