Vyhláška  č.  85/2014 Sb.
Ministerstva průmyslu a obchodu
, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Oblasti úpravy:
ZAHRANIČNÍ OBCHOD.;Vývoz a dovoz věcí.;Vojenské zbraně.;
Schváleno (Vydáno): 09.05.2014 Účinnost od: 17.05.2014
Uveřejněno v č. 36/2014 Sbírky zákonů na straně 898