Zákon  č.  87/2014 Sb.
Parlamentu České republiky
, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Oblasti úpravy:
ORGÁNY PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.;PÉČE O ČISTOTU OVZDUŠÍ. OCHRANA OZÓNOVÉ VRSTVY.;Kraje. Vyšší územní samosprávné celky.;Poplatky ostatní.;Exhalace. Emise. Imise.;
Schváleno (Vydáno): 23.04.2014 Účinnost od: 01.06.2014
Uveřejněno v č. 37/2014 Sbírky zákonů na straně 956